Một số bài học kinh nghiệm trong triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Một là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, tập trung của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và các cơ quan truyền thông để vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển theo cơ chế thị trường. Cụ thể hoá các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong những năm qua chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn được được tỉnh ban hành đồng bộ và triển khai thực hiện hiệu quả, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giảm nghèo bền vững, chính sách phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hình thành các vùng cây ăn quả, vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; tăng cường sử dụng các giống mới và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất tốt, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi tư duy và phương thức sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.
Hai là: Thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Việc lựa chọn hỗ trợ cây giống, con giống phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, gắn với thực hiện đúng quy hoạch phát triển sản xuất của địa phương được tỉnh phê duyệt.

Lan Anh - Cục KTHT&PTNT


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam