04 03
Bùng nổ hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Bùng nổ hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Hàng loạt nhà máy chế biến nông sản được xây dựng, rồi xu hướng trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC, việc thành lập hợp tác xã (HTX) là một tiêu chí...

Ngày 04/03/2020