08 09
Hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm” trong ngành hàng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên

Hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm” trong ngành hàng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên

Chiều ngày 09/9/2020. Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. diễn ra Hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Hoàn thiện...

Ngày 08/09/2020