Lĩnh vực QL

02 04
Hội nghị triển khai Kế hoạch Nâng cao năng lực cho các đối tác, hợp tác xã nông nghiệp phát triển liên kết chuỗi giá trị thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đ

Hội nghị triển khai Kế hoạch Nâng cao năng lực cho các đối tác, hợp tác xã nông nghiệp phát triển liên kết chuỗi giá trị thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đ

Hội nghị triển khai Kế hoạch Nâng cao năng lực cho các đối tác, hợp tác xã nông nghiệp phát triển liên kết chuỗi giá trị thực hiện Đề án “Phát triển...

Ngày 02/04/2024

20 03
Hội thảo tham vấn xây dựng “Hướng dẫn bộ tiêu chí cho doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

Hội thảo tham vấn xây dựng “Hướng dẫn bộ tiêu chí cho doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

Hội thảo tham vấn xây dựng “Hướng dẫn bộ tiêu chí cho doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất...

Ngày 20/03/2024

09 01
Sổ tay

Sổ tay

Các HTX nông nghiệp là một mắt xích quan trọng trong phát triển chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; là tiền đề quan trọng thúc...

Ngày 09/01/2024

11 05
Khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy Ban Kinh tế Quốc hội về chính sách hỗ trợ thuế và vấn đề thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp của các HTX

Khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy Ban Kinh tế Quốc hội về chính sách hỗ trợ thuế và vấn đề thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp của các HTX

Kết quả khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy Ban Kinh tế Quốc hội về chính sách hỗ trợ thuế và vấn...

Ngày 11/05/2023

02 04
Hưởng ứng Tuần lễ HTX Việt Nam

Hưởng ứng Tuần lễ HTX Việt Nam

Hưởng ứng Tuần lễ HTX Việt Nam, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT xin gửi tới quý độc giả một số thông tin về các hoạt động sắp diễn ra

Ngày 02/04/2023