Lĩnh vực QL

17 11
DIỄN ĐÀN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

Sáng ngày 17/11/2022, tại Hội trường khách sạn Đông Hà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và...

Ngày 17/11/2022

09 11
DIỄN ĐÀN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

Chiều ngày 09/11/2022, tại Hội trường Khách sạn khăn Quảng Đỏ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông...

Ngày 09/11/2022

20 10
Lớp học kinh doanh cho nông dân Việt Nam

Lớp học kinh doanh cho nông dân Việt Nam

LỚP HỌC KINH DOANH CHO NÔNG DÂN VIỆT NAM   Một trong những hoạt động quan trọng thuộc hợp phần về tăng cương năng lực các tác nhân để thực hiện đổi...

Ngày 20/10/2022