Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) nhằm đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn

Ngày 24/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) nhằm đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn,
Nội dung hợp tác chính gồm: phối hợp đẩy mạnh tín dụng trong các Chương trình, Dự án, Đề án trọng điểm, mang tính đột phá hỗ trợ phát triển NNNT; Phối hợp, tổ chức cung ứng các sản phẩm dịch vụ tín dụng trong triển khai, thực hiện các chương trình MTQG: Chương trình NTM; OCOP; Du lịch nông nghiệp, nông thôn; Môi trường nông thôn, v.v.; Phối hợp tổ chức thực hiện thành công chiến lược phát triển NNNT hiệu quả, bền vững; sản xuất sản phẩm có giá trị cao, đa dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu thị trường; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả; phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, phát thải các-bon thấp, thân thiện với môi trường và thích ứng với BĐKH.
Trong thời gian tới, Agribank sẽ phối hợp triển khai tại 46 huyện, thành phố thuộc 13 tỉnh theo Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu giai đoạn 2022-2025; đồng thời cũng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Trung tâm khuyến nông Quốc gia để triển khai khai thác nguồn dữ liệu định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở, giá cả và thị trường nông sản; định hướng, chiến lược đầu tư ngành nghề khu vực nông nghiệp, nông thôn; tiếp cận doanh nghiệp đầu chuỗi để triển khai cho vay, cung cấp sản phẩm...
Trong khuôn khổ cuộc họp đã có 3 văn bản được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn Việt Nam; giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn Việt Nam và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp.
Nguồn: Phòng Kinh tế hợp tác


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang