LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2021-2025 GIỮA CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỚI TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Nhằm tăng cường hợp tác, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ của 2 đơn vị là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trong phạm vị quyền hạn được giao; Phát huy tối đa lợi thế của từng đơn vị trong các hoạt động kinh tế hợp tác, đào tạo nghề nông nghiệp, cơ điện, nghề muối, giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn góp phần thực hiện nhiệm vụ tái cớ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; định hướng nội dung phối hợp thực hiện của hai đơn vị trong giai đoạn 2021-2025 liên quan đến hoạt động Khuyến nông, Kinh tế hợp tác, Đào tạo nghề lao động nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hai đơn vị và góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021.

Chiều ngày 02/7/2021, tại trụ sở Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Buổi lễ ký kết có sự chứng kiến của đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo các đơn vị: Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;  Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp.

Với nguyên tắc hợp tác hai bên hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phát huy vai trò chủ động, tích cực, trách nhiệm và thế mạnh của các bên để phục vụ lợi ích chung của ngành; thực hiện các nội dung hợp tác phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội;  các thông tin nội dung phối hợp được thực hiện trên nguyên tác công khai, minh bạch.

Hai bên thống nhất kế hoạch phối hợp thực hiện giai đoạn 2021-2025  một số lĩnh vực chính như sau: Triển khai các Dự án khuyến nông Trung ương và Đề án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản giai đoạn 2021-2025. Tập huấn nâng cao năng lực hợp tác xã, xây dựng học liệu đào tạo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông trong đó tập trung phối hợp thực hiện tổ chức các diễn đàn/sự kiện và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Để triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong khuôn khổ hợp tác. Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn ông Lê Đức Thịnh và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ông Lê Quốc Thanh đã thống phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung: Tổ chức đào tạo tập huấn năng lực cho hợp tác xã; Tổ chức Diễn đàn Cà phê tạo vùng nguyên liệu cà phê bền vững; Tổ chức Lễ hội Quốc tế về cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và tổ chức các hội nghị, Hội thảo chuyên đề cơ giới hóa nông nghiệp của Khuyến nông @ nông nghiệp; Xây dựng Đề án thí điểm thành lập tổ kinh tế kỹ thuật hỗ trợ, tư vấn hợp tác xã nông nghiệp./.

Người đăng tin
Bùi Quang Tuấn


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang