Kinh tế hợp tác

17 11
DIỄN ĐÀN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

Sáng ngày 17/11/2022, tại Hội trường khách sạn Đông Hà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và...

Ngày 17/11/2022

09 11
DIỄN ĐÀN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

Chiều ngày 09/11/2022, tại Hội trường Khách sạn khăn Quảng Đỏ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông...

Ngày 09/11/2022

08 10
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

Kết quả chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong liên kết chuỗi giá trị sản phẩmchăn nuôi hữu cơ - Tập đoàn Quế LâmTổng kết 20 năm thực hiện Nghị...

Ngày 08/10/2021