Kiện toàn Ban Chỉ đạo và kiện toàn Tổ giúp việc thực hiện công tác Cải cách hành chính Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Quyết định số 135/QĐ-KTHT-VP ngày 30/8/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và kiện toàn Tổ giúp việc thực hiện công tác Cải cách hành chính Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang