Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Sáng 12/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Các đại biểu chủ chốt tham dự Đại hội VII Hội nông dân Việt Nam

Đến tham dự Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vương và các đại biểu đại diện cho các ban ngành, cơ quan T.Ư và địa phương.

Bên cạnh đó còn có 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua Điều lệ Hội NDVN (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hôị Nông dân Việt Nam khoá VI nhấn mạnh, trong thời gian qua, hoạt động Hội hướng về cơ sở chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội… Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nông dân được cải thiện rõ rệt.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển; nội dung, phương thức hoạt động đổi mới tích cực; Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tổ chức bộ máy, cán bộ đã và đang được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều đối tác và nội dung hợp tác mới. Đội ngũ cán bộ các cấp Hội từng bước được trẻ hóa, chuyên môn hóa, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp và chất lượng hội viên được nâng lên. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất từng bước được đẩy mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội chủ động phối hợp tổ chức tốt tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất. Tổ chức được 300.325 lớp tập huấn ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất cho hơn 15 triệu lượt hội viên, nông dân; xây dựng hơn 60 nghìn mô hình trình diễn VietGap và chuyển giao thành công 2.700 mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản. Hằng năm, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho 231.605 nông dân đạt 105,3% so chỉ tiêu Đại hội VI đề ra. Hơn 80% nông dân có việc làm ổn định sau khi học nghề; Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho nông dân và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam ngày càng thể hiện rõ là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân, vận động tuyên truyền giúp nông dân hiểu, đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt...

Buổi chiều, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, gồm 119 đồng chí, bầu bổ sung hai đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI được các đại biểu giới thiệu tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023./.


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang