Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2023 của Cục KInh tế hợp tác và PTNT

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Cục) báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023 xem chi tiết tại đây

Phụ lục Công tác chỉ đạo điều hành CCHC Quý III năm 2023 xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang