Số/ký hiệu
Ngày ban hành 20/06/2019
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn cách ghi các biểu mẫu các số liệu về cơ điện nông nghiêp;
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại Hướng dẫn
Tệp đính kèm Hướng dẫn cách ghi các biểu mẫu các số liệu về cơ điện nông nghiêp;

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất