“Hội thảo đánh giá tình hình triển khai chính sách bố trí dân cư, đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2023-2025 và xin ý kiến dự thảo Thông tư”

Thực hiện Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2023. Sáng ngày 25/8/2023, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An tổ chức “Hội thảo đánh giá tình hình triển khai chính sách bố trí dân cư, đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2023-2025 và lấy ý kiến góp ý về dự thảo 02 Thông tư: (1) Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Thông tư Quy định về quản lý chất lượng máy, thiết bị có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đến dự Hội thảo có đại diện các cơ quan, đơn vị Trung ương và Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi Cục PTNT các tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra). Hội thảo đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện, một số khó khăn và đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện bố trí dân cư; đồng thời, tham vấn các ý kiến chuyên gia, các nhà quản lý nhằm hoàn thiện dự thảo các Thông tư nêu trên, trình Bộ xem xét, ban hành trong năm 2023, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình bố trí dân cư tại địa phương và quản lý chất lượng máy, thiết bị có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Nguồn: Phòng Quy hoạch và Bố trí dân cư.


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang