Hội nghị triển khai Đề án nâng cao năng lực hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025 xem chi tiết tại đây

GIải pháp sử dụng phế, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch làm nguồn tài nguyên tái tạo ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long  xem chi tiết tại đây

Thực trạng và định hướng phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long, đạt tín chỉ carbon xem chi tiết tại đây

Phân công nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 854/QĐ-TTg NGÀY 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ xem chi tiết tại đây

Chương trình Hội nghị Triển khai Đề án nâng cao năng lực hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025 xem chi tiết tại đây

Tài liệu Hội nghị Triển khai Đề án nâng cao năng lực hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025 xem chi tiết tại đây

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025 xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang