Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Kinh tế hợp tác và PTNT

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Tại Thành phố Hồ chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghỉ tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bùi Thị Thơm, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Lê Đức Thịnh đồng chủ trì Hội nghị.


 

Ngành Kinh tế hợp tác & PTNT: Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

       TBV - Hội nghị tổ chức ngày 11/3/2019 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phối hợp cùng UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hội nghị nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2018 và triển khai kế hoạch năm tiếp theo của ngành Kinh tế hợp tác & phát triển nông thôn.
 
  
 Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị
 
       Tham dự tại Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - ông Trần Thanh Nam chủ trì, Cục Trưởng Cục KTHT & PTNT - Lê Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoàng Yến, bà Bùi Thị Thơm -, PCT Hội Nông Dân cùng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh ông Trần Ngọc Hổ, và đại diện Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước; Một số Viện, Trường, Chuyên gia; Chi cục Phát triển nông thôn và đại diện các hợp tác xã vùng ĐNB và ĐBSCL, Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế hợp tác, Ngành nghề nông thôn, Cơ điện; Lãnh đạo các Phòng: Quy hoạch và Bố trí dân cư, Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn, Nghề muối; Đại diện Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố.
 
  Tổng quan hội nghị
 
       Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam  nhấn mạnh những nhiệm vụ trong tâm và cốt lõi của ngành KTHT đó là (i) phát triển HTX NN, đến 2020 có 15000 HTX hoạt động có hiệu quả, theo đánh giá đến 2020 có khoảng 16000 HTX trong đó có 15000 HTX hoạt động hiệu quả, quy mô lớn. TW đánh giá các HTX nông nghiệp đã vượt qua các giai đoạn yếu kém. Trong đề án 15000 HTX có 3 nội dung trọng điểm: Đẩy mạnh mô hình liên kết sản xuất,  HTX NN ứng dụng CNC, tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho HTX; (ii) Đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ trẻ cho các HTX, đi vào chiều sâu của KTHT phát huy hiệu quả của KTHT phát triển nông nghiệp. Liên kết sản xuất, đưa thương lái vào chuỗi liên kết bền vững, giá trị. Hỗ trợ thương lái về pháp lý, tín dụng (iii) Đào tạo lao động nông thôn, nông nghiệp gắn với các vùng nguyên liệu. Hỗ trợ vay vốn tín dụng; (iv) Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; (v)Phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao chất lượng sản phẩm ocop bằng tiêu chuẩn ISO; (vi) Quy hoạch dân cư, tránh tình trạng di dân tự do….
 
Cục trưởng Lê Đức Thịnh tại Hội nghị
 
       Năm 2018 là năm toàn ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 ở tất cả các lĩnh vực nhiệm vụ được giao về Phát triển HTX, Liên kết sản xuất, Đào tạo nghề, Quy hoạch Bố trí dân cư Ngành nghề nông thôn, Giảm nghèo và Cơ điện, Nghề muối…

       Theo báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 ngành Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn cho hay: Đến hết năm 2018, cả nước có 13.856 HTX và 39 liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng 1.920 HTX và 09 liên hiệp hợp tác xã sơ với năm 2017). Chất lượng hoạt động của các HTX tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ HTX của cả nước đạt loại tốt và khá ước đạt trên 55%. Số lượng các HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tăng nhanh từ chưa đầy 200 HTX năm 2017, 520 HTX năm 2018 vừa qua (tăng hơn 2,5 lần) và còn tiếp tục tăng nhanh. Cả nước đã có 40 tỉnh tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX đã thu hút được 351/1550 nhu cầu lao động trẻ qua đào tạo cao đẳng đại học về làm việc tại các HTXNN. Năm 2018 cũng là năm đầu tiên thí điểm đưa cán bộ, lao động HTX đi học tập, lao động ở nước ngoài. Đã có 39/150 cán bộ/người lao động xuất cảnh.

Về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018 toàn ngành đã tổ chức đào tạo được 290.000/287.175 lao động, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đào tạo được 59.000 lao động nghề cho thành viên HTX (chiếm 20%).

       Về lĩnh vực Quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư: Năm 2018 trên địa bàn cả nước đã bố trí được 12.933 hộ dân, Đặc biệt năm 2018 vừa qua đã tham mưu cho Chính phủ, Bộ NN và PTNT tổ chức thành công Hội nghị bàn về giải pháp bố trí, ổn định dân di cư tự do và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại Tây Nguyên với nhiều quyết sách căn cơ tầm quốc gia đã được Thủ trướng kết luận và đưa vào Nghị quyết của Chính phủ.

       Về các lĩnh vực khác như ngành nghề, giảm nghèo, cơ điện, nghề muối: Cả nước có 134 nghề truyền thống, 2009 làng nghề và 875 làng nghề truyền thống đã được công nhận. Đến nay, có 17/19 tỉnh xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có nội dung tái cơ cấu ngành muối; Diện tích áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới đạt 5.095 ha, chiếm 38% diện tích sản xuất.

       Hội nghị đã thảo luận và đề xuất một vài phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2019 của ngành Kinh tế hợp tác và PTNT đó là: Toàn ngành đẩy nhanh việc thực hiện đầy đủ và hoàn thành xuất sắc 100% các nhiệm vụ kế hoạch công tác đã được Bộ và các Ban, Ngành và các địa phương giao; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;  Phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; Thành lập mới tối thiểu 2000 HTX nông nghiệp trên phạm vi cả nước;  Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTXNN, phấn đầu có tối thiểu 60% số HTXNN được đánh giá ở mức khá giỏi; Hỗ trợ và khuyến khích khoảng 1.000 HTXNN ứng dụng (CNC, CN 4.0, nông nghiệp thông minh), trong đó duy trì và nâng cấp trên 550 HTX hiện nay và hỗ trợ mới 450 HTX năm 2019; Thu hút tối thiểu 500 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại các HTX NN nâng số cán bộ thu hút lên con số 900-1000 người trên cả nước;  Mỗi địa phương có ít nhất từ 3-5 mô hình liên kết chuỗi giá trị hiệu quả; Đào tạo khoảng 300 ngàn lao động nghề nông nghiệp, Quy hoạch và bố trí dân cư: Thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ mà Chính phủ giao tại Thông báo kết quả Hội nghị dân di cư tự do và NQ của Chính phủ sắp ban hành; Các lĩnh vực khác Giảm nghèo, C điện, Nghề muối: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hoàn thành 100% kế hoạch công tác đề ra.

Phát biểu kết luận tại hội nghị Thứ trưởng Trần Thanh Nam ghi nhận và biểu dương những thành tựu hệ thống đã làm được trong suốt thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị hệ thống văn phòng các cấp chú ý các vấn đề sau: (i) cần phải thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả, bên cạnh vấn đề số lượng phải phát triển chất lương; (ii) thúc đẩy iên kết sản xuất trong nông nghiệp; (iii) cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; (iii) đào tạo nghề nông nghiệp; (iv) phát triển theo dõi tham mưu phát triển ngành nghề nông thôn; (vi) các dự án di dân…. Đề nghị hệ thống Văn phòng điều phối chi cục phát triển nông thôn các cấp rà soát lại các công việc đã triển khai, tham mưu với cấp trên về các chương trình tác chiến và chính sách chứ không phải chỉ ra vấn đê xây dựng hợp tác xã… Thứ trưởng có lời khen đối với đồng bằng sông Cửu Long làm tốt phát triển quy mô hợp tác xã ở một số tỉnh. Qua đó, sắp tới sẽ có các chương trình tập huấn bắt tay chỉ việc cho các tỉnh, địa phương.
 
   Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Cục trưởng Lê Đức Thịnh tặng
hoa và khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích năm 2018
 
       Tại hội nghị Cục KTHT khen thưởng 4 đơn vị và 3 cá nhân trong việc triển khai Phong trào thi đua đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp: đó là Chi cục phát triển nông thôn 4 tỉnh: Nghệ An, Đắc lắc, Nam Định, Sóc Trăng 3 cá nhân có có thành tích tốt trong phong trào thi đua đổi mới phát triển hợp tác xã nông nghiệp đó là: Ông Hà Văn Ngà, ông Nguyễn Văn Vũ, Ông Phạm Thanh Hải, chi cục trưởng chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Bình, Cà Mau.


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang