Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất muối sạch cho diêm dân, các hợp tác xã sản xuất muối và cán bộ quản lý muối các tỉnh, thành phố ở miền Bắc từ ngày 25-26/9/2023 tại tỉnh Nam Định

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BNN-CLCB ngày 10/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước phục vụ quản lý an toàn thực phẩm năm 2023, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất muối sạch cho diêm dân, các hợp tác xã sản xuất muối và cán bộ quản lý muối các tỉnh, thành phố ở miền Bắc từ ngày 25-26/9/2023 tại tỉnh Nam Định.

Tham dự Hội nghị có gần 20 đại biểu là Lãnh đạo và chuyên viên Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Phát triển nông thôn và hơn 50 đại biểu diêm dân, hợp tác xã sản xuất muối tại Miền Bắc.

Kết quả Hội nghị tập huấn đã giúp cho diêm dân, các thành viên hợp tác xã sản xuất muối và cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương hiểu được về kiến thức, kỹ thuật sản xuất muối sạch. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến sản xuất, chế biến muối. Từ đó giúp diêm dân, các thành viên hợp tác xã, cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương thực hiện sản xuất muối đạt năng suất cao, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các nhà máy chế biến muối, phục vụ xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời thực hiện tốt quy định của pháp luật đối với sản xuất, chế biến và kinh doanh muối.

Nguồn: Phòng Nghề muối


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang