Góp ý dự thảo

03 10
Tài liệu góp ý dự thảo Đề án Muối

Tài liệu góp ý dự thảo Đề án Muối

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng "Đề...

Ngày 03/10/2019