Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Thực hiện Chương trình số 42-CTr/ĐU ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, giám sát năm 2022; Quyết định số 581-QĐ/ĐU ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 05/9/2022 của Đảng ủy Bộ. Ngày 11/10/2022 Đoàn Kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Phan Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, đã xuống làm việc để kiểm tra, giám sát chuyên đề Đảng ủy Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Lê Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng, thay mặt toàn thể Đảng bộ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đoàn công tác của Đảng ủy Bộ, đây cũng là dịp để Đảng ủy Cục Kinh tế hợp tác, nhìn nhận để tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại hạn chế trong các nhiệm vụ công tác Đảng tại đơn vị, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các nội dung: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lí nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện”Tụ diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và tổ chức khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau giám sát của Đảng ủy Bộ năm 2019.
Cuối buổi làm việc, thay mặt Đoàn Giám sát, đồng chí Phan Thành Công đã biểu dương những kết quả thời gian qua của Đảng bộ Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, trong đó đánh giá rất cao việc Đảng ủy Cục đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐUC ngày 28/10/2020 về nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Nghị quyết số 20-NQ/ĐUC ngày 04/4/2022 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới./.
                                                                                       Đảng ủy
                                                                             Cục KTHT và PTNT


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang