Giảm nghèo và ASXHNT

25 12
Mô hình trồng hồng không hạt ở Bắc Kạn

Mô hình trồng hồng không hạt ở Bắc Kạn

Phát huy thế mạnh của địa phương là hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển kinh tế xã hội và góp phần giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn. Hồng...

Ngày 25/12/2020