Dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí theo Quyết định số 1191/QĐ-BTC ngày 21/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề nghị Quý đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ đề xuất kế hoạch nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2022 theo mẫu Công văn số 686/KTHT-GN theo đường link dưới đây
Công văn số 686/KTHT-GN ngày 05/8/2022 xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang