Đoàn công tác liên Ngành (gồm đại điện các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính) làm việc với tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk về công tác bố trí ổn định dân di cư tự do và di dân, tái định cư dự án thủy lợi thủy điện.

       Từ ngày 10/5 - 13/5/2022, Đoàn công tác liên ngành do đ/c Vũ Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về công tác bố trí ổn định dân di cư tự do và Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg về di dân, tái định cư và sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện.

       Trước khi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác liên ngành cùng với các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương cấp huyện, xã của 2 tỉnh đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại một số dự án ổn định dân di cư tự do và vùng thiên tai thuộc huyện Krông Nô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và huyện Ea Súp, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác đến khảo sát tại Điểm dân cư số 2, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Đoàn công tác khảo sát tại Dự án bố trí ổn định dân cư xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Điểm trường Ea Rớt thuộc Dự án DCTD xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

       Sau khi đi khảo sát thực tế, Đoàn công tác liên ngành đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk cùng với các Sở, ban ngành liên quan của 2 tỉnh. Tại tỉnh Đắk Nông tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chi Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

       

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên tại buổi làm việc

   Tại tỉnh Đắk Lắk, tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng và đại diện một số Sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại buổi làm việc

     Theo báo cáo, tính đến tháng 5/2022, tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành 9/17 dự án, tỉnh Đắk Lắk hoàn thành 10/16 dự án bố trí ổn định dân di cư tự do, tổng số dân di cư tự do chưa được bố trí ổn định còn khoảng hơn 12 nghìn hộ, trong đó tỉnh Đắk Nông là 7.349 hộ, tỉnh Đắk Lắk còn khoảng 5.200 hộ. Đối với các dự án thủy lợi, thủy điện phải thực hiện công tác di dân, TĐC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác di dân, TĐC thuộc 5 dự án thủy lợi, thủy điện; đối với Dự án thủy lợi Krông Pắc Thượng thuộc tỉnh Đắk Lắk đến nay mới di chuyển được 178/800 hộ đến các điểm TĐC. Nhìn chung, đến nay đời sống và sản xuất của người dân di cư tự do và các hộ dân TĐC thuộc các dự án thủy lợi, thủy điện đã dần từng bước được ổn định. Song, tại một số điểm TĐC vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc, như: Tỷ lệ hộ nghèo cao, sản xuất thiếu bền vững, nhiều công trình cơ sở hạ tầng xuống cấp, hư hỏng, chưa được nâng cấp, sửa chữa … Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC dự án thủy lợi, thủy điện tại tỉnh Đắk Nông chưa được phê duyệt và còn nhiều dự án bố trí ổn định dân di cư tự do chưa hoàn thành.

Đ/c chí Vũ Văn Tiến trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk

        Sau khi nghe 2 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk báo cáo về tình hình thực hiện công tác bố trí ổn định dân di cư tự do và di dân, TĐC dự án thủy lợi, thủy điện, ý kiến phát biểu của các đồng chí trong đoàn công tác đại diện cho các Bộ, ngành, đồng chí Vũ Văn Tiến trưởng Đoàn công tác cho rằng trong những năm qua với sự vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền địa phương các cấp của tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân di cư tự do và di dân, TĐC đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều dự án đã hoàn thành, với hàng chục nghìn hộ dân đã được bố trí vào các điểm dân cư, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk còn hơn 12 nghìn hộ dân di cư tự do chưa được bố trí ổn định vào các điểm dân cư, đời sống còn rất nhiều khó khăn, nhiều dự án đang thực hiện dở dang kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành. Mặt khác, việc thực hiện các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.
        Đối với các kiến nghị, Đoàn công tác ghi nhận và ủng hộ các kiến nghị, đề xuất của 2 tỉnh, đồng thời sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí vốn từ nguồn NSTW để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện các dự án. Nhưng trước mắt, đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát lại toàn bộ các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do đã phê duyệt từ nhiều năm cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, đặc biệt cần rà soát lại số hộ dân di cư tự do thực sự khó khăn cấp bách cần ưu tiến bố trí vào các điểm dân cư, đồng thời bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và lồng ghép các chương trình, dự án khác của tỉnh để thực hiện hoàn thành dứt điểm các dự án đang thực hiện dở dang và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020./.

                                                                                   Phòng Quy hoạch và Bố trí dân cư


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang