Địa phương

21 12
Nông sản sạch Huy GAP

Nông sản sạch Huy GAP

Tỉnh Long An có 35 HTX, doanh nghiệp sản xuất theo quy trình VietGAP tham gia các phiên chợ nông sản an toàn và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho TP.HCM.

Ngày 21/12/2018

21 12
Hiệu quả mô hình HTX kiểu mới

Hiệu quả mô hình HTX kiểu mới

Theo đánh giá của Liên minh HTX Tiền Giang, huyện Gò Công Tây là địa phương phát triển kinh tế tập thể tốt nhất trên địa bàn tỉnh. Nhiều HTX của huyện Gò...

Ngày 21/12/2018