Đề xuất thực hiện một số nhiệm vụ thuộc nội dung 02 thuộc nội dung thành phần số 03 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện chương trình, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT có nhu cầu tổ chức 03 lớp tập huấn đổi mới tổ chức sản xuất phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh.
Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đề nghị Quý đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, đề xuất kế hoạch triển khai và kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo mẫu tại Phụ lục đính kèm Công văn số 996/KTHT-HTTT ngày 25/9/2023 xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang