Đề xuất thực hiện các nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng các bộ quản lý HTXNN năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu đề xuất nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã theo yêu cầu tại Công văn số 6036/BKHĐT-HTX ngày 25/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đề nghị Quý đơn vị theo chức năng nhiệm vụ đề xuất kế hoạch nhiệm vụ và kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã nông nghiệp theo các chủ đề tập huấn năm 2022 dự kiến tại Phụ lục I đính kèm Công văn này.

Đề nghị Quý đơn vị quan tâm gửi đề xuất kế hoạch về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trước ngày 17/9/2022 để xem xét, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ (chi tiết liên hệ Phòng Kinh tế hợp tác. Điện thoại: 024.38237609) chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang