Số/ký hiệu 666/KTHT-VP
Ngày ban hành 05/08/2019
Người ký Cục trưởng Lê Đức Thịnh
Trích yếu Đề nghị báo cáo số liệu hàng tháng, quý, năm về kinh tế hợp tác qua đia chỉ email
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm Đề nghị báo cáo số liệu hàng tháng, quý, năm về kinh tế hợp tác qua đia chỉ email

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất