Danh sách thủ tục hành chính Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT do cục Kinh tế hợp tác và PTNT tham mưu, ban hành tính đến tháng 12/2018, cụ thể:

Tổng số 16 TTHC thuộc lĩnh vực Kinh tế hợp tác, các TTHC này đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố tại các Quyết định:

  1. Số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 6/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  2. Số 2915/QĐ-BNN-CB ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  3. Số 517/QĐ-BNN-KTHT ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  4. Số 2767/QĐ-BNN-KTHT ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  5. Số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó phân cấp thực hiện như sau:

  • 02 TTHC cấp Trung ương;
  • 08 TTHC cấp tỉnh;
  • 06 TTHC cấp huyện.

16 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục được cung cấp dịch vụ công mức độ 2

STT Tên thủ tục hành chính Cơ sở pháp lý Cơ quan thực hiện
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG
1 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

- Điều 18 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg;

- Điều 9 Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

- Khoản 1, Điều 39, Luật Đầu tư Công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Điểm a, Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg;

- Điều 3 Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH
3  Công nhận làng nghề truyền thống - Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 UBND cấp tỉnh
4  Công nhận nghề truyền thống - Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018  UBNDcấp tỉnh
5  Công nhận làng nghề - Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 UBND cấp tỉnh
 6  Hỗ trợ dự án liên kết  - Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

- Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012;

- Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

UBND cấp tỉnh
8 Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện - Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư - Quyết định 64/Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 UBND cấp tỉnh
10 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu - Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN
11 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 UBND cấp huyện
12 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 UBND cấp huyện
13 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. - Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 UBND cấp huyện
14 Bố trí ổn định dân cư trong huyện

- Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012;

- Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

UBND cấp huyện
15 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

- Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012;

- Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

UBND cấp huyện
16 Hỗ trợ dự án liên kết - Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Phòng Nông nghiệp (hoặc Phòng Kinh tế)


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang