Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Máy trực: 024. 38438794 – FAX: 024 3 8438791
Email: vanphongcuc.ktht@mard.gov.vn 
Máy trực phía Nam: 028. 38279270 – FAX: 08. 38221097

 TT
Họ và tên
Chức vụ
ĐT cơ quan
1
Lê Đức Thịnh
Cục trưởng
024.38438868
2
Nguyễn Thị Hoàng Yến
PCT
024.37347235
3
An Văn Khanh
PCT
024.38438805
4
Nguyễn Văn Nghiêm
CVP
024.37331528
5
Phùng Đức Hiệp
PCVP
024.38438687
6
Nguyễn Hoàng Đại
PCVP- KTT
024.38438810
7
Hà Thị Mai Phương
PCVP
024.38438794
8
Lê Thị Kim Anh
 
024.38438810
9
Bùi Văn Mạnh
 
024.38438687
10
Bùi Quang Tuấn
 
024.38438687
11
Đỗ Thị Thu Trang
 
024.38437673
12
Ngô Thị Hà An
 
024.38437673
13
Phạm Thị Hồng Hạnh
 
024.38437673
14
Nguyễn Thị Nhung
 
024.38438810
15
Chu Hoàng Giang
 
024.38438794
16
Nguyễn Đức Thái
 
024.38437673
17
Trần Thị Thuỷ
 
024.38438794
18
Tạ Hữu Nghĩa               
TP. GN&ASXHNT
024.38231569
19
Vi Anh Đức
PTP
024.38231569
20
Phan Văn Tấn
PTP
024.32444721
21
Kim Thị Lan Anh
 
024.38237519
22
Phạm Duy Đông
 
024.32444721
23
Đinh Thị Hoa
 
024.38231569
24
Lê Văn Sơn
TP. QHDC&BTDC
024.37347234
25
Nguyễn Thanh Sơn
PTP.QHDC
024.38434675
26
Tạ Nam Phong
PTP.QHDC
024.38434675
27
Ngô Sơn Long
 
024.38434675
28
Hoàng Thị Bích Liên
 
024.37343732
29
Trần Đình Dũng
TP. KTHT
024.38231568
30
Nguyễn Văn Chung
PTP.KTHT
024.38231568
31
Hoàng T.Hồng Vân
PTP.KTHT
024.37343598
32
Đặng Xuân Thuấn
 
024.37231568
33
Phạm Quốc Sinh
 
024.38231568
34
Dương Văn Nghĩa
 
021.38231568
35
Lê Mạnh Thắng
 
024.37343598
36
Nguyễn Thị Tình
 
024.38231568
37
Nguyễn Văn Kỳ
TP. CTPN
08.38279270
38
Nguyễn Văn Tân
 
08.38966842
39
Lưu Đông Siêu
 
08.38966842
40
Nguyễn Hoàng Bắc
 
08.38966842
41
Trần Văn Tuân
 
08.38966842
42
Nguyễn Ngọc Thu
TP.NGHỀ MUỐI
024.32444731
43
Phạm Quang Tùng
 PTP
024.32444731
44
Hồ Thị Hà
 
024.32444731
45
Nguyễn Minh Châu
 
024.32444731
46
Vũ Anh Tuấn
TP.CƠ ĐIỆN
024.38230530
47
Trần Minh Mạnh
PTP
024.38430322
48
Phạm Toàn Thắng
 
024.38430322
49
Dương Thị Hương Liên
 
024.38230530
50
Nguyễn Văn Hải
TP.NNNT
024.38230529
51
Trần Thị Loan
PTP.NNNT
024.38230259
52
Trần Việt Hưng
PTP.NNNT
024.37343732
53
Cao Thị Bích Ngọc
 
024.37343732
54
Vũ Thành Trung
 
024.37343732
55
Vương Thị Huy
 
024.37343732
56
Nguyễn Công Bình
Giám đốc TT KĐATTBNN
 


Tin liên quan

© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam