Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Máy trực: 024. 38438794 – FAX: 024 3 8438791
Email: vanphongcuc.ktht@mard.gov.vn 
Máy trực phía Nam: 028. 38279270 – FAX: 08. 38221097

 TT
Họ và tên
Chức vụ
ĐT cơ quan
1
Lê Đức Thịnh
Cục trưởng
024.38438868
2
Nguyễn Thị Hoàng Yến
PCT
024.37347235
3
An Văn Khanh
PCT
024.38438805
4
Vũ Văn Tiến
PCT
024.38430322
5
Phùng Đức Hiệp
CVP
024.38438687
6
Nguyễn Hoàng Đại
PCVP- KTT
024.38438810
7
Hà Thị Mai Phương
PCVP
024.38438794
8
Lê Thị Kim Anh
 
024.38438810
9
Bùi Quang Tuấn
 
024.38438687
10
Đỗ Thị Thu Trang
 
024.38437673
11
Ngô Thị Hà An
 
024.38437673
12
Phạm Thị Hồng Hạnh
 
024.38437673
13
Nguyễn Thị Nhung
 
024.38438810
14
Nguyễn Thanh Hải
024.38438810
15
Nguyễn Đức Thái
 
024.38437673
16
Trần Thị Thuỷ
 
024.38438794
17
Tạ Hữu Nghĩa               
TP. GN&ASXHNT
024.38231569
18
Phan Văn Tấn
PTP
024.32444721
19
Kim Thị Lan Anh
 
024.38237519
20
Phạm Duy Đông
 
024.32444721
21
Đinh Thị Hoa
 
024.38231569
22
Lê Văn Sơn
TP. QHDC&BTDC
024.37347234
23
Nguyễn Thanh Sơn
PTP.QHDC
024.38434675
24
Tạ Nam Phong
PTP.QHDC
024.38434675
25
Ngô Sơn Long
 
024.38434675
26
Hoàng Thị Bích Liên
 
024.37343732
27
Nguyễn Văn Chung
PTP.KTHT
024.38231568
28
Nguyễn Tiến Định
PTP.KTHT
024.38231568
29
Hoàng T.Hồng Vân
PTP.KTHT
024.37343598
30
Phạm Quốc Sinh
 
024.38231568
31
Dương Văn Nghĩa
 
021.38231568
32
Lê Mạnh Thắng
 
024.37343598
33
Nguyễn Thị Tình
 
024.38231568
34
Trần Văn Tuân
P.CTPN
08.38279270
35
Nguyễn Văn Tân
P.CTPN
08.38966842
36
Lưu Đông Siêu
P.CTPN
08.38966842
37
Nguyễn Hoàng Bắc
 P.CTPN
08.38966842
38
Phạm Quang Tùng
TP.NGHỀ MUỐI
024.32444731
39
Trần Việt Hưng
 PTP.NGHỀ MUỐI
024.32444731
40
Hồ Thị Hà
 
024.32444731
41
Nguyễn Minh Châu
 
024.32444731
42
Vũ Anh Tuấn
TP.CƠ ĐIỆN
024.38230530
43
Trần Minh Mạnh
PTP.Cơ điện
024.38437519
44
Phạm Toàn Thắng
 
024.38437519
45
Dương Thị Hương Liên
 
024.38230530
46
Trần Thị Loan
TP.NNNT
024.38230529
47
Bùi Văn Mạnh
PTP.NNNT
024.37343732
48
Mai Thanh Thảo
PTP.NNNT
024.38230259
49
Cao Thị Bích Ngọc
 
024.37343732
50
Vũ Thành Trung
 
024.37343732
51
Vương Thị Huy
 
024.37343732
52
Nguyễn Công Bình
Giám đốc TT KĐATTBNN
 


Tin liên quan

© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang