Đảng bộ Bộ NN&PTNT tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ Bộ NN&PTNT tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Ngày 27/2/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban tham mưu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện BCS Đảng bộ Bộ NN&PTNT; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ NN&PTNT; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, và Bí thứ Đoàn thanh niên Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, trong năm 2019 Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả rất tích cực ở tất cả các mặt công tác. Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận,… phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2019, Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phát huy thuận lợi, thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn để ngành NN&PTNT hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng ngành không đạt (giảm 1%) do ảnh hưởng của Dịch tả lợn châu Phi. Xuất khẩu nông lầm thủy sản của Việt Nam trong năm 2019 đạt 41,3 tỉ USD, là một trong những năm đạt giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản cao nhất từ trước đến nay; công tác xây dựng nông thôn mới về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu năm 2020. Trong những kết quả chung đó, lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng bộ đánh giá rất cao và ghi nhận vai trò của Đảng ủy Bộ, vai trò tham gia của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ đã phối hợp tổ chức rất nhiều hoạt động vừa động viên cán bộ công nhân viên nắm bắt công tác tư tưởng, giải quyết vấn đề về chế độ chính sách để cho cán bộ công chức viên chức và đảng viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Bộ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, năm 2020, tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn là thách thức trong thực tiễn sản xuất của ngành nông nghiệp. Mới đây, dịch bệnh viêm phổi cấp ở người do chủng mới của virus corona (Covid-19) bùng phát tại Trung Quốc và lan ra nhiều nước trên thế giới đã tác động đến thương mại nông sản của nước ta. Những dự báo đó đòi hỏi Bộ, ngành, cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo đưa ra những giải pháp ứng phó kịp thời, có chiến lược lâu dài nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Trường cho biết, hiện nay, Đảng bộ có 59 tổ chức Đảng trực thuộc. Trong đó, có 32 Đảng bộ cơ sở, 1 Đảng bộ bộ phận, 18 Chi bộ cơ sở, 8 Chi bộ trực thuộc. Trong năm 2019, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tích cực, chủ động tham gia với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ.

Bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, triển khai đạt kết quả. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Việc triển khai Nghị quyết đã góp phần giúp cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế ngành tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng hiệu quả hơn. Đồng thời, thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Bộ đã kịp thời tháo gỡ những cản trở, vướng mắc, nên hầu hết nông sản được tiêu thụ kịp thời, giá ở mức có lợi cho nông dân.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, kịp thời, đủ nội dung, đúng đối tượng đạt hiệu quả. Phương thức triển khai học tập được đổi mới, sáng tạo phù hợp với đặc thù của mỗi tổ chức đảng.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong năm 2019, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho gần 700 đồng chí là cấp ủy các cấp trực thuộc.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối bứt phá về đích để hoàn thành Chiến lược 10 năm 2011 - 2020, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, tạo đà thuận lợi cho Kế hoạch 5 năm 2021- 2025, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Văn Trường cho biết, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trên, toàn ngành hướng tới: “Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, tiến độ.  Phấn đấu 100%  đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ được quán triệt và phổ biến, thực hiện các Nghị quyết của Đảng và của cấp ủy các cấp; 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được của Đảng bộ Bộ NN&PTNT trong năm qua, trong đó công tác xây dựng Đảng đã đi vào nề nếp, bài bản, chuyên nghiệp; Đảng ủy Bộ đã xây dựng được chương trình công tác, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương gắn với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của Bộ,…

Trong năm 2020, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ, cán bộ, đảng viên Bộ NN&PTNT tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương biện pháp với các cấp ủy đảng, các địa phương để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và chiến lược phát triển chủ nghĩa xã hội giai đoạn 2021-2030 cho phù hợp với tình hình phát triển đất nước hiện nay. Qua đó nhằm thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới các mô hình tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi, tập trung triển khai các giải pháp để đạt được tốc độ tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới… như kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, đề nghị Đảng ủy Bộ NN&PTNT tập trung thực hiện toàn diện các công tác xây dựng đảng, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, xây dựng các cơ quan, đơn vị, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Quyết liệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và chủ đề công tác năm 2020 mà Bộ đã đề ra. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Làm tốt công tác nhân sự và đảm bảo đúng tiến độ đại hội các cấp,...

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã công bố quyết định và trao bằng khen của Đảng ủy Bộ cho các tổ chức đảng và đảng viên đạt danh hiệu tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2019; trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí có đóng góp tích cực cho công tác dân vận và kiểm tra Đảng.

V.A (mard.gov.vn)


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang