ĐÀ NẴNG, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN TỚI

Nhiệm vụ trong thời gian tới của Đà Nẵng trong việc triển khai công tác giảm nghèo bền vững, đó là:
- Phối hợp với các địa phương, đơn vị, các hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân.
- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, các tiến bộ kỹ thuật cho người dân. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai nhằm tránh và giảm thiểu thiệt hại do yếu tố khách quan mang lại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho người sản xuất.
- Tiếp tục triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp gắn với tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang.
- Công khai các nội dung hỗ trợ đầu tư, thực hiện dân chủ và công bằng trong đầu tư. Tổ chức để người dân tham gia vào công tác giám sát, góp ý cho kế hoạch.
- Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, chú trọng xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, nhằm đảm bảo thị trường đầu ra ổn định, bền vững, giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông sản.
- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hội đoàn thể, các ngành để có sự lồng ghép về nguồn vốn, chương trình để triển khai thực hiện có hiệu quả.
Phùng Đức Hiệp - Cục KTHT&PTNT


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang