Cung cấp hệ thống cabin phiên dịch phục vụ cho “Hội nghị trung tâm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (ACEDAC) lần thứ 29 và Hội nghị nhóm công tác phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (ASWGAC) lần thứ 24”

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3102/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề án hội nghị quốc tế tổ chức luân phiên“Hội nghị trung tâm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (ACEDAC) lần thứ 29 và Hội nghị nhóm công tác phát triển hợp tác xã nông nghiệp ASEAN (ASWGAC) lần thứ 24”
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cần tìm nhà cung cấp hệ thống cabin phiên dịch phục vụ cho Hội nghị trên nội dung chi tiết xem tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang