Công đoàn

02 11
Hiến giọt máu đào- Trao sự sống

Hiến giọt máu đào- Trao sự sống

Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, là truyền thống tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách" thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng...

Ngày 02/11/2022