Chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, những việc cần thực hiện ngay

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp. Lâu nay nhiều người thường hiểu rằng, chuyển đổi số là tin học hóa, là sử dụng máy tính để phục vụ nhiệm vụ cho công việc, hành chính.

Để thúc đẩy sự lan toả và góp phần hiện thực hoá tiến trình chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp nói chung và trong ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn nói riêng, chiều ngày 24/5/2024 tại Cục Kinh tế hợp tác và PTNT ông Lê Đức Thịnh Cục trưởng đã thông tin tới công chức, người lao động của Cục câu chuyện chuyển đổi số của ngành nông nghiệp, công tác chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công cuộc chuyển đổi số, và những việc cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng nhấn mạnh chủ trương của tập thể Lãnh đạo Cục trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số của Cục, những yêu cầu cụ thể đối với các phòng chức năng thuộc Cục đặc biệt là Văn phòng Cục đơn vị được giao thường trực chương trình chuyển đổi số.

Nguồn: Văn phòng Cục


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang