Báo cáo tình hình thực hiện các Kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT và 6390/KH-BNN-KTHT 6 tháng đầu năm ước tính thực hiện cả năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của TTCP phê duyệt Đề án phát triển 15000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành KH số 6355/KH-BNN-KTHT và Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT .
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề nghị Chi cục PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2019 và Kế hoạch thực hiện năm 2020 đối với các Kế hoạch nêu trên (theo Đề cương và Phụ lục)
        

Tải Đề Cương và Phụ lục kèm theo tại đây:   httt

Báo cáo gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT theo địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ phongkinhtehoptacbnn@gmaillcom trước ngày 15/7/2019 để tổng hợp.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ chị Nguyễn Thị Tình, ĐT: 0986 725 686 (Nội dung kế hoạch 6355/KH-BNN-KTHT); anh Dương Văn Nghĩa, ĐT: 0983 359 168 (Nội dung thực hiện Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT)./.


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang