Số/ký hiệu 1886/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 23/05/2019
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan hành chính nhà nước , đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan hành chính nhà nước , đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất