Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT xem chi tiết tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang