Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
685/KTHT-HTTT 08/08/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
666/KTHT-VP 05/08/2019 Đề nghị báo cáo số liệu hàng tháng, quý, năm về kinh tế hợp tác qua đia chỉ email
06/2019/TT-BNNPTNT 19/07/2019 Thông tư Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của Hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý của nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp
20/06/2019 Hướng dẫn cách ghi các biểu mẫu các số liệu về cơ điện nông nghiêp;
20/06/2019 Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020
20/06/2019 Báo cáo Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tinh hình thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2018
20/06/2019 Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp;
20/06/2019 Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổng thất trong nông nghiệp và các Thông tư: 08/2014/TT-BNNPTNT và 02/2016/TT-BNNPTNT
20/06/2019 Qui chuẩn KTQG Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai;
06/06/2019 Điều khoản tham chiếu Hội thảo quốc tế về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Thực trang - Kinh nghiệm - Định hướng
06/06/2019 Terms of reference International workshop on agricultural vocational training for rural workers Real Page - Experience - Orientation
1888/QĐ-BNN-TCCB 23/05/2019 Ban hành quy chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1886/QĐ-BNN-TCCB 23/05/2019 Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan hành chính nhà nước , đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT