Số/ký hiệu 257/KTHT-GN
Ngày ban hành 08/05/2019
Người ký Lê Đức Thịnh
Trích yếu v tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm v tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất