Số/ký hiệu 276/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/08/2018
Người ký Nguyễn Cao Lục
Trích yếu Thông báo kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình KTHT, HTX và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại 0
Tệp đính kèm Thông báo kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình KTHT, HTX và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới