31 05
Những ông chủ hợp tác xã 9X

Những ông chủ hợp tác xã 9X

Một người từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài để về quê chăn nuôi, trồng trọt, còn người kia tiên phong thành lập hợp tác xã phát triển du lịch. Hai...

Ngày 31/05/2020

14 04
Cơ giới hóa nông nghiệp Hàn Quốc

Cơ giới hóa nông nghiệp Hàn Quốc

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới và khu vực có trình độ cao về cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch tiên tiến, các nước Âu-...

Ngày 14/04/2020

04 03
Bùng nổ hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Bùng nổ hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Hàng loạt nhà máy chế biến nông sản được xây dựng, rồi xu hướng trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC, việc thành lập hợp tác xã (HTX) là một tiêu chí...

Ngày 04/03/2020