28 06
Lễ Khai trương Go!Market big Nguyễn Xiển

Lễ Khai trương Go!Market big Nguyễn Xiển

Ngày 28/6/2019, Tập đoàn Central Group Việt Nam tổ chức Lễ Khai trương Siêu thị Go!Martket tại tòa nhà Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội.

Ngày 28/06/2019

25 03
Nông sản sạch Huy GAP

Nông sản sạch Huy GAP

Tỉnh Long An có 35 HTX, doanh nghiệp sản xuất theo quy trình VietGAP tham gia các phiên chợ nông sản an toàn và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho TP.HCM.

Ngày 25/03/2019