Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Cơ quan ban hành: 
Chương trình: 
Lĩnh vực: 
Năm ban hành: 
Điều kiện tìm kiếm
Số văn bản:  Ký hiệu văn bản: 
Trích yếu:  Tình trạng văn bản: 
Ngày ban hành từ: 
đến ngày: 
Kết quả tìm kiếm
STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTải về
1Báo cáoNA21/02/2017 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ NGÀNH KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU
2Công vănNA13/02/2017 Thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
3Quyết địnhNA31/01/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỉnh tế hợp tác và Phát triên nông thôn
4Quyết địnhNA06/09/2016 Công bố TTHC Bộ Nông nghiệp và PTNT lĩnh vực Kinh tế hợp tác
5Công vănNA07/07/2016 Báo cáo tình hình đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã năm 2012
6Công vănNA07/07/2016 Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo
7Công vănNA11/05/2016 194/KTHT-HTTT
8Quyết địnhNA29/03/2016 42/QĐ-KTHT-VP Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí hành chính và quản lý tài sản công
9Giấy mờiNA04/03/2016 Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.
10Quyết địnhNA27/07/2015 2950/QĐ-BNN-KTHT Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của BNN&PTNT
11Quyết địnhNA10/07/2015 2711/QĐ-BNN-KTHT " Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của BNN&PTNT.
12Công vănNA03/06/2015 PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ “NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI NÔNG DÂN THAM GIA HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP”
13Thông báoNA14/04/2015 ĐỀ ÁN VTVL
14Quyết địnhNA10/03/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15Quyết địnhNA12/02/2015 22/QĐ-KTHT-TTPC " Thành lập tổ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tâm năm 2015
16Thông TưNA08/01/2015 Số 46/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
17Thông TưNA08/01/2015 Số 52/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
18Giấy mờiNA29/10/2014 chào hàng In tờ rơi mô hình giảm nghèo
19Thông TưNA26/10/2014 Hướng dẫn thực hiện quyết định sô 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bố sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008-NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
20Giấy mờiNA09/10/2014 MỜI HỌP : Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất ngành nông nghiệp ngày 14/10 tại Bộ Nông nghiệp
Số lượng văn bản hiển thị trên trang là Trang / 2
TIN NỔI BẬT
caicachhanhchinh
Thongtindauthau
mohinhtieubieu
HoatdongdoantheCuc