Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Cơ quan ban hành: 
Chương trình: 
Lĩnh vực: 
Năm ban hành: 
Điều kiện tìm kiếm
Số văn bản:  Ký hiệu văn bản: 
Trích yếu:  Tình trạng văn bản: 
Ngày ban hành từ: 
đến ngày: 
Kết quả tìm kiếm
STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTải về
1Công vănNA20/06/2018 Tổ chức đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Tải tệp đính kèm
2Thông báoNA20/03/2018 Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai được chỉ định
3Quyết địnhNA23/02/2018 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính và quản lý tài sản công
4Quyết địnhNA07/02/2018 Công bố thủ tục hành chính thuộc pham vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5Công vănNA23/10/2017 Đôn đốc triển khai thực hiện phong trào thi đua đổi mới phát triển các HTXNN
6Báo cáoNA21/02/2017 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ NGÀNH KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU
7Công vănNA13/02/2017 Thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
8Quyết địnhNA31/01/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỉnh tế hợp tác và Phát triên nông thôn
9Quyết địnhNA06/09/2016 Công bố TTHC Bộ Nông nghiệp và PTNT lĩnh vực Kinh tế hợp tác
10Quyết địnhNA06/09/2016 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh
11Quyết địnhNA06/09/2016 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư
12Quyết địnhNA06/09/2016 Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
13Quyết địnhNA06/09/2016 Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn
14Quyết địnhNA06/09/2016 Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn)
15Quyết địnhNA06/09/2016 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
16Quyết địnhNA06/09/2016 Bố trí ổn định dân cư trong huyện
17Quyết địnhNA06/09/2016 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
18Quyết địnhNA06/09/2016 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
19Quyết địnhNA06/09/2016 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
20Quyết địnhNA06/09/2016 Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a
Số lượng văn bản hiển thị trên trang là Trang / 3
TIN NỔI BẬT
HoatdongdoantheCuc