Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Cơ quan ban hành: 
Chương trình: 
Lĩnh vực: 
Năm ban hành: 
Điều kiện tìm kiếm
Số văn bản:  Ký hiệu văn bản: 
Trích yếu:  Tình trạng văn bản: 
Ngày ban hành từ: 
đến ngày: 
Kết quả tìm kiếm
STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTải về
1Công vănNA07/09/2018 Góp ý DT Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thay thế Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT
Tải tệp đính kèm
2Công vănNA09/07/2018 Góp ý dự thảo Quy chuẩn Máy Cấu
3Công vănNA02/07/2018 Góp ý dự thảo Quy chuẩn Máy gặt, Máy kéo, Máy cắt cỏ cầm tay
4Công vănNA17/10/2017 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
5Công vănNA15/09/2017 Xin ý kiến góp ý dự thao Tiêu chuẩn Máy nông nghiệp – Máy liên hợp thu hoạch lúa – Yêu cầu chất lượng làm việc.
6Công vănNA09/08/2017 Lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về chính sách hỗ trợ cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp.
7Công vănNA18/05/2017 Góp ý dự thảo Tờ trình và Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện nội dung HTPTSX, đa dang sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo quy định tại QĐ số 1772/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2015
8Công vănNA10/10/2016 Dự thảo Thông tư tờ trình tiêu chí dánh giá hợp tác xã nông nghiệp
9Công vănNA26/07/2016 Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
10Thông TưNA02/11/2015 Xin ý kiến Dự thảo
11Công vănNA01/09/2015 7110/BNN-KTHT Góp ý dự thảo QĐ của Thủ trướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
12Nghị địnhNA27/07/2015 Nghị định Hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam
13Nghị địnhNA18/05/2015 Tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình và Nghị định của Chính phủ về HTX Nông nghiệp, Đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định về Hợp tác xã nông nghiệp
Tải tệp đính kèm
14Thông TưNA06/03/2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
15Thông TưNA21/10/2014 Góp ý nội dung Dự thảo Thông tư quy trình bố trí dân cư
16Công vănNA11/08/2014 Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo QĐ 551/QĐ-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng chính phủ
Số lượng văn bản hiển thị trên trang là Trang / 1
TIN NỔI BẬT
HoatdongdoantheCuc