Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Cơ quan ban hành: 
Chương trình: 
Lĩnh vực: 
Năm ban hành: 
Điều kiện tìm kiếm
Số văn bản:  Ký hiệu văn bản: 
Trích yếu:  Tình trạng văn bản: 
Ngày ban hành từ: 
đến ngày: 
Kết quả tìm kiếm
STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTải về
1Công vănNA05/12/2018 báo cáo kết quả về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo năm 2018
Tải tệp đính kèm
2Kế HoạchNA12/07/2018 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch
3Công vănNA26/06/2018 561/KTHT-VP ngày 26/6/2018 Hướng dẫn thực hiện mở lớp tập huấn cán bộ làm công tác bố trí dân cư
4Công vănNA07/06/2018 BC 6 tháng, KH 6 tháng cuối năm về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo
5Công vănNA12/04/2018 Về việc tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018
6Quyết địnhNA09/04/2018 Phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp
7Công vănNA06/04/2018 V/v rà soát 50 chương trình khung nghề nông nghiệp Bộ đã ban hành
8Công vănNA28/11/2017 Báo cáo kết quả về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo năm 2017
9Công vănNA08/09/2017 đăng ký mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất Ngành nghề nông thôn
10Công vănNA28/08/2017 Xây dựng kế hoạch thực hiện hợp phần ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng chính phủ
11Công vănNA09/08/2017 Thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý về đào tạo nghề nông nghiệp
12Công vănNA27/07/2017 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2018
13Hướng dẫnNA16/06/2017 Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo
14Công vănNA09/12/2016 Báo cáo đánh giá kết quả kế hoạch năm 2016 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2017
15Công vănNA09/12/2016 báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo năm 2016
16Công vănNA29/06/2016 Hướng dẫn xây dưng kế hoạch năm 2017
17Công vănNA16/12/2015 ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016
18Công vănNA25/06/2015 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2016
19Thông TưNA13/05/2015 19/2015/TT-BNNPTNT Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
20Hướng dẫnNA17/04/2015 Mẫu báo cáo tình hình kinh tế hợp tác ngành nông nghiệp
Số lượng văn bản hiển thị trên trang là Trang / 2
TIN NỔI BẬT
HoatdongdoantheCuc