Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Cơ quan ban hành: 
Chương trình: 
Lĩnh vực: 
Năm ban hành: 
Điều kiện tìm kiếm
Số văn bản:  Ký hiệu văn bản: 
Trích yếu:  Tình trạng văn bản: 
Ngày ban hành từ: 
đến ngày: 
Kết quả tìm kiếm
STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTải về
1Công vănNA12/04/2018 Về việc tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018
2Quyết địnhNA09/04/2018 Phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp
3Công vănNA06/04/2018 V/v rà soát 50 chương trình khung nghề nông nghiệp Bộ đã ban hành
4Công vănNA28/11/2017 Báo cáo kết quả về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo năm 2017
5Công vănNA08/09/2017 đăng ký mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất Ngành nghề nông thôn
6Công vănNA28/08/2017 Xây dựng kế hoạch thực hiện hợp phần ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng chính phủ
7Công vănNA09/08/2017 Thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý về đào tạo nghề nông nghiệp
8Công vănNA27/07/2017 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2018
9Hướng dẫnNA16/06/2017 Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo
10Công vănNA09/12/2016 Báo cáo đánh giá kết quả kế hoạch năm 2016 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2017
11Công vănNA09/12/2016 báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo năm 2016
12Công vănNA29/06/2016 Hướng dẫn xây dưng kế hoạch năm 2017
13Công vănNA16/12/2015 ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016
14Công vănNA25/06/2015 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2016
15Thông TưNA13/05/2015 19/2015/TT-BNNPTNT Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
16Hướng dẫnNA17/04/2015 Mẫu báo cáo tình hình kinh tế hợp tác ngành nông nghiệp
17Công vănNA16/03/2015 Mẫu số _05_3KB_TNCN
18Kế HoạchNA27/01/2015 43/KH-KTHT-HTTT KẾ HOẠCH về triển khai Kết luận số 1078-KL/BCS ngày 22/10/2014 về sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 707-NQ/BCS về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển các hình thực tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
19Công vănNA26/12/2014 Đề nghị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2015
20Công vănNA08/05/2014 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG Đề án “Đổi mới phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp” của các địa phương và KẾ HOẠCH Đổi mới phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
Tải tệp đính kèm
Số lượng văn bản hiển thị trên trang là Trang / 2