Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Nguyên cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng năng xuất và nâng cao chất lượng
Năm 2011, nông nghiệp, nông thôn Tây Nguyên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Sản xuất lương thực được duy trì, an ninh lương thực được giữ; nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn: Cây cao su phát triển cả về diện tích, năng xuất và sản lượng; Cây cà phê đi vào thâm canh tăng năng xuất và chất lượng sản phẩm; đã áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và hình thành các vùng tập trung, chuyên canh lớn. Chăn nuôi phát triển đa dạng, hình thành các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm. Xây dựng nông thôn mới đang được triển khai.

Tuy vậy, so với tiềm năng và lợi thế của Tây Nguyên thì phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Nguyên vẫn còn bộc lộ những hạn chế và yếu kém: Sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa ổn định thiếu bền vững. Công tác quản lý và bảo vệ rừng còn nhiều bất cập, yếu kém, chưa phát huy thế mạnh  về rừng, chưa có chính sách để đồng bào nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có thể sống tốt, ổn định và làm giàu bằng nghề rừng; tổ chức sản xuất trong nông nghiệp chậm đổi mới, chưa theo kịp với phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới tiến độ còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các ý kiến Hội thảo đều thống nhất, năm 2012 phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Nguyên cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng năng xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm
. Các tỉnh Tây nguyên cần có cơ chế để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp; đồng thời tăng cường quản lý và bảo vệ rừng, thực hiện tốt chính sách giao khoán bảo vệ và trồng mới rừng cho cộng đồngĐẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới./.

 

Số lượt đọc tin : 3608 - Cập nhật lần cuối : 23:56 | 23/12/2013
Top Về đầu trang
TIN NỔI BẬT
HoatdongdoantheCuc