Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Theo báo cáo mới nhất, đến thời điểm này xã điểm NTM Thụy Hương (Chương Mỹ, Hà Nội) cơ bản đạt tiêu chí về quy hoạch, đã phê duyệt quy hoạch xây dựng; quy hoạch điểm dân cư nông thôn; đang trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 2010- 2020 và quy hoạch điểm công nghiệp làng nghề.

Về hạ tầng kinh tế xã hội kĩ thuật đã hoàn thành 22 công trình, bao gồm: 97,6% đường trục xã (4,47 km), 30,3% đường thôn (0,88 km), 63% đường ngõ xóm (2,5 km); 78% kiên cố kênh mương (4,16 km); 01 công trình thủy lợi, 03 công trình điện, 03 công trình trường học; 03 công trình văn hóa , 01 công trình y tế, 08 công trình nhà ở. Đang tiếp tục thi công 9 công trình: đường kè nội đồng, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, chợ …

Cho đến nay thu nhập bình quân tại Thụy Hương đạt 13 triệu đồng người/năm, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 7,3 %, tỉ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong nông nghiệp nông thôn chiếm 40%. Hình thành 03 mô hình hoạt động hiệu quả: trồng hoa 10 ha; rau an toàn 10 ha đến nay đã thu được 1,2 tỉ đồng từ dự án rau và hoa. 15ha cây ăn quả cũng đang được triển khai và lập quy hoạch dự án khu chăn nuôi tập trung qui mô 15,6 ha, đã lập xong hồ sơ điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề quy mô 10 ha.

Củng cố và tăng cường năng lực hoạt động của 03 HTX: nông nghiệp, dịch vụ và thủy lợi. Thành lập mới HTX sản xuất kinh doanh hoa và cây ăn quả. Tổ chức 07 lớp đào tạo nghề: mộc đan móc sợi cho 240 lao động, 05 lớp học nghề sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Kết quả huy động các nguốn vốn: sau 2 năm xã Thụy Hương đã huy động được 55,4 tỷ đồng để thực hiện đề án trong đó vốn trung ương 4 tỉ, vốn thành phố, huyện 40 tỉ, vốn xã 2,3 tỉ, vốn dân, cộng đồng đóng góp 6,1 tỉ; vốn doanh nghiệp 3 tỉ.

Số tiêu chí NTM đạt được: đến cuối tháng 12/2010 có 14/19 tiêu chí cơ bản đạt từ 90-100% là: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở văn hóa, bưu điện, nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế. Có 5/19 tiểu chí đạt ở mức trên dưới 70% là: cơ cấu lao động, thu nhập, chợ nông thôn, tỉ lệ hộ nghèo và môi trường. Kế hoạch năm 2011 phấn đấu đạt cơ bản 19/19 tiêu chí.

 

Số lượt đọc tin : 2154 - Cập nhật lần cuối : 14:25 | 17/12/2013
Top Về đầu trang
TIN NỔI BẬT
HoatdongdoantheCuc