Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 5/4, tại buổi làm việc với UBND huyện Phúc Thọ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị huyện tập trung phát triển kinh tế theo hướng lấy nông nghiệp làm trọng tâm, quy hoạch các vùng chuyên canh nông sản ứng dụng công nghệ cao. Theo ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, năm 2017, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá; chăn nuôi, trồng trọt được duy trì, phát triển. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt gần 13.000 ha, sản lượng lương thực ước đạt hơn 56.000 tấn; nhiều mô hình và con giống mới được khuyến khích mở rộng, cho thu nhập cao như mô hình che phủ màng nông nghiệp trên cây rau tại xã Cẩm Đình (cho thu nhập gần 81 triệu đồng/ha/vụ), mô hình trồng bí xanh Thiên Thanh 5 (cho thu nhập 260 triệu đồng/ha/năm)…
Triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2015 - 2020, huyện Phúc Thọ đã thực hiện một số chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn như Công ty cổ phần nông phẩm công nghệ cao An Việt ở xã Vân Phúc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lam Sơn sản xuất rau VIETGAP tại xã Hát Môn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sharefarm sản xuất nông sản sạch tại xã Ngọc Tảo. 

Đặc biệt, huyện Phúc Thọ đi đầu phát động triển khai cuộc vận động “3 sạch” bao gồm nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch. Để thực hiện tiêu chí nông nghiệp sạch, huyện đã tăng cường tuyên truyền trong nhân dân việc sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm sạch, nhân rộng diện tích rau, củ, quả an toàn, các mô hình sản xuất nông sản an toàn. 

3 tháng đầu năm 2018, UBND huyện Phúc Thọ chỉ đạo nhân dân sản xuất theo đúng khung thời vụ, diện tích gieo trồng vụ đông đạt hơn 1.800 ha, sản lượng lương thực gần 3.000 tấn. Các mô hình khuyến nông hiệu quả cao được quan tâm, mở rộng với tổng diện tích trên 120 ha, đồng thời thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, bước đầu đã chuyển đổi được 15 ha từ trồng lúa sang trồng bưởi tại xã Trạch Mỹ Lộc. Tuy nhiên, công tác phát triển, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ còn một số tồn tại, như việc triển khai thực hiện các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất lớn có hiệu quả cao tại các xã còn chậm, tình trạng vi phạm sử dụng đất trên dự án đất nông nghiệp chưa được xử lý dứt điểm. 

Với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,5%/năm, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,3%, UBND huyện Phúc Thọ xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các vùng sản xuất rau an toàn, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. 

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, ngoài việc hỗ trợ xây dựng hạ tầng, kinh phí khoan giếng cấp nước tưới, xử lý môi trường, hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân, huyện Phúc Thọ đã khuyến khích, tạo cơ chế mở để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Đánh giá cao các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là cuộc vận động “3 sạch” của huyện Phúc Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, nông nghiệp là trọng tâm trong cơ cấu kinh tế huyện Phúc Thọ. Thời gian tới, huyện cần quy hoạch vùng chuyên canh tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy trình đi kèm; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao, sản xuất nông sản theo chuỗi. 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị huyện Phúc Thọ khẩn trương kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến và chợ đầu mối tại địa phương nhằm nâng cao giá trị nông sản sau thu hoạch, đảm bảo đầu ra cho nông dân./. 
Số lượt đọc tin : 345 - Cập nhật lần cuối : 16:12 | 06/04/2018
Top Về đầu trang
TIN NỔI BẬT
HoatdongdoantheCuc