Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Công văn số 4672/LĐTBXH-VPQGGN ngày 7/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại địa phương như sau:

1. Việc ban hành các văn bản của địa phương để triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG giảm nghèo năm 2017.

2. Kết quả thực hiện năm 2017 ở các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG năm 2017.

a) Báo cáo sơ bộ theo các biểu số 1, 2 và gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trước ngày 05/12/2017. (biểu đính kèm)

b) Báo cáo chi tiết theo các biểu số 3, 4, 5 và gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trước ngày 30/01/2018. (biểu đính kèm).

3. Đề xuất kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo thời gian tới.

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, theo địa chỉ: Nhà B9, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 04 38438791; DĐ 0916032283, Email: anhktl.ptnt@mard.gov.vn)./.

bản mềm tải tại đây
Số lượt đọc tin : 969 - Cập nhật lần cuối : 10:08 | 01/12/2017
Top Về đầu trang
TIN NỔI BẬT
HoatdongdoantheCuc