Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tài liệu Hội nghi
         Năm 2015, ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn triển khai kế hoạch trong điều kiện có nhiều thách thức do tác động của nền kinh tế cả nước có nhiều khó khăn nên nguồn đầu tư cho các dự án, chương trình hạn chế; diễn biến phức tạp  do El Nino gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, đồng thời biến động về mặt tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, do đó phải sắp xếp lại về tổ chức, nhiệm vụ theo quyết định của Bộ. Tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp tích cực của các địa phương, cộng với sự nỗ lực, cố gắng chung của toàn ngành, nên việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
         Tài liệu Hội nghị tổng kết công tá năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Tải tại đây

giang
Số lượt đọc tin : 1663 - Cập nhật lần cuối : 17:01 | 15/03/2016
Top Về đầu trang
Các tin mới
TIN NỔI BẬT
HoatdongdoantheCuc