Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thí điểm mô hình mẫu từ chuỗi liên kết DN gạo, mía với HTX, hộ nông dân
14:26 | 01/12/2017
5 doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực lúa gạo, mía đường cùng với HTX, hộ nông dân sẽ tạo thành mô hình liên kết điểm về chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ mía đường, sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn để ...
Thí điểm mô hình liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã và hộ nông dân
14:19 | 01/12/2017
VOV.VN - Mô hình liên kết tạo lập chuỗi sản xuất, tiêu thụ mía đường, lúa gạo và các sản phẩm nông sản an toàn.